Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

Sügis 2020


Täpsed toimumise ajad selguvad septembri alguses. Taotlusi osalemiseks võib soovi korral esitada juba praegu. Link taotluse vormile on leitav teksti lõpus.

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine.

Tasuta kursused on suunatud eelkõige erialase tasemehariduseta või keskhariduseta täiskasvanutele ning aegunud oskustega elanikkonnale vanuses 50+.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

1) sihtgruppi kuulumine;
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda);
3) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. 
Kursusele pääsenutega võetakse ühendust  e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

ESITA TAOTLUS SIIN! 

Kursuse nimetus Kestvus tundides Toimumise aeg Koolitaja 

Soojusisolatsiooni liitsüsteemide paigaldamine

Õppekava

40 t 05.10.-15.10.2020
E, T, K, N kell 17-21
Terje Jaksen
Maalritööde põhioskused
REGISTREERUMINE LÕPPENUD
Õppekava
80 t 02.11.-03.12.2020
E, T, K kell 17-21
(viimane päev neljapäeval)
Mirjam Jürlau

Maalri täienduskoolitus - dekoratiivviimistlus
ja jäljendustehnikad
REGISTREERUMINE LÕPPENUD
Õppekava

60 t 19.10.-12.11.2020
E, T, K, N kell 17-21
(koolitust ei toimu 02.11.-05.11.2020)
Laura Leiten ja Heli Allikas
Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia
REGISTREERUMINE LÕPPENUD
Õppekava
50 t 26.10.-12.11.2020
E, T, K kell 17-21
(viimane päev neljapäeval)
Nikolai Šmukerov

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku
kutseeksamiks

REGISTREERUMINE LÕPPENUD

Õppekava

(kursus ei lõppe kutseeksamiga, kutseeksameid
viib läbi Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit)

80 t 21.09.-22.10.2020
E, T, K kell 17-21
(viimane päev neljapäeval)
Nikolai Šmukerov

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Lisainfo:

Helen Lepp
täiendusõppe spetsialist
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee

 

Logo ESF.jpg

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile