Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

SÜGIS 2021 

Tasuta kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursuste eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine läbi valdkonnaspetsiifiliste info- ja kommunikatsiooniatehnoloogiaalaste teadmiste arendamise. Sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vm tingimustega.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Samuti ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:
1) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Juhime tähelepanu, et motivatsiooni kirjeldus võib saada määravaks ühe või teise registreerunu eelistamisel õppekohale ning seetõttu on oluline oma motivatsioon piisavalt lahti kirjutada.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. 
Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.

Alates 26.08.2021 kehtib täiendkoolitustel ja täiendusõppes nõue veenduda osalejate nakkusohutuses (VV 23.08.2021 korraldus nr 305). Seetõttu saame lubada koolitustel osalema vaid inimesi, kes omavad:

  • vaktsineerimispassi (immuniseerimise tõendit) Euroopa Liidus heaks kiidetud vaktsiiniga või
  • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendit (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva) või
  • kehtivat negatiivset COVID-19 testitõendit (SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne koolitust; SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne koolitust) või apteekides tehtud kiirtesti, mille tulemus edastatakse inimestele elektrooniliselt (kuni 48 tundi enne koolitust).

Koolis kohapeal me kahjuks testimisvõimalust pakkuda ei saa.

Kohad, kus on võimalus koroonateste teha. Kiirteste on võimalik teha ka osades apteekides.Tallinna Ehituskoolis toimuvad tasuta kursused aastal 2021:

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

07.09-05.10.2021 / teisipäeviti / kell 8.30-15.30
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava

Hoonesisesed automaatikatööd

07.09-12.10.2021 / T, K, E / kell 17.00-21.00
Eeldus: eelnev elektri- või automaatikaalane töökogemus
Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Uno Sutermäe

Õppekava

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCAD keskkonnas

20.09-13.10.2021 / asendatud 8.11 algava sama kursusega!
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava

Valgusjuhtimine

04.10-20.10 / E ja K 
I nädal 8.30-15.30
II nädal 8.30-16.15
III nädal 8.30-15.30

Eeldus: eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi
Koolitaja: Ingrid Knuut

Õppekava
Registreeri ennast siin

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCAD keskkonnas

08.11-01.12.2021 / E ja K / kell 17.00-21.00
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava
Registreeri ennast siin

Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
täiendusõppe spetsialist
telefon: 651 7211 / 5558 0285
e-post: koolitus@ehituskool.ee / helen.lepp@ehituskool.ee

Logo_ESF.jpg
Kõik meie kursused toimuvad eesti keeles. Venekeelseid kursusi pole meil kahjuks võimalik pakkuda.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile