Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tunniplaan Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

Tasuta kursused

SÜGIS 2022 

Oleme esitanud oma taotluse sügisperioodi koolituste jaoks Haridus- ja Teadusministeeriumile ning ootame nendepoolset otsust rahastusele, mis saabub augustikuu teises pooles. Peale seda saame avada registreerimise koolitustele.

Kui oled kindlast koolitusest huvitatud ja soovid saada teavitust, millal registreerimine avatakse, siis jäta meile info selle kohta siia.

Tasuta koolitused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium. Finantseerimine toimub läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" ning eesmärk on inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmine läbi valdkonnaspetsiifiliste info- ja kommunikatsiooniatehnoloogiaalaste teadmiste arendamise. Sihtrühm ei ole piiratud osalejate haridusliku tausta vm tingimustega.

Osaleda ei saa täiskasvanud, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:
1) õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvu õppekavaga);
2) motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda).

Motivatsiooni osas palume lühidalt kirjeldada oma motivatsiooni kursusel osalemiseks ning õpitu rakendamiseks tööalaste kompetentside arendamise seisukohast. Juhime tähelepanu, et motivatsiooni kirjeldus võib saada määravaks ühe või teise registreerunu eelistamisel õppekohale ning seetõttu on oluline oma motivatsioon piisavalt lahti kirjutada.

Palun arvestage, et taotluse esitamine ei taga automaatselt kursuse õppegruppi arvamist. Kursusele pääsenutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel hiljemalt 10 kalendripäeva enne kursuse algust. Kursusele mittepääsemisest teavitatakse e-posti teel.


Kevad 2022 toimunud kursused:

Valgustusjuhtimine

24.05-14.06.2022 / T, K, E / kell 17-21
Eeldus: eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi
Koolitaja: Ingrid Knuut

Õppekava

Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

10.05-14.06.2022 / T, K, E / kell 17-21
Eeldus: eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Uno Sutermäe

Kursus ei lõppe kutseeksamiga, kutseeksameid viib läbi eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit.

Õppekava

Elektrikilbi installatsioonitehnoloogia

19.04-10.05.2022 / T, K, E / kell 17-21
Eeldus: eelnev elektrialane töökogemus
Kursuse maht: 50 akadeemilist tundi
Koolitaja: Ingrid Knuut

Õppekava

Ruumiline modelleerimine puidutöötlejatele AutoCAD keskkonnas

4.04-27.04.2022 / E ja K / kell 17-21
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava

Puidupõhiste materjalide CNC töötlemiskeskuse operaatori baaskoolitus

8.03-22.04.2022 / T, N, R / kell 17-21
Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Kalle Palts

Õppekava

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

7.03-30.03.2022 / E ja K / kell 17-21
Eeldus: arvuti kasutamisoskus tavakasutajana vastavalt AO1, AO2 ja AO7 nõuetele; tasapinnalise joonestamise kogemus AutoCADi  keskkonnas
Kursuse maht: 40 akadeemilist tundi
Koolitaja: Jevgeni Kareva

Õppekava

Hoonesisesed automaatikatööd

28.02-19.04.2022 / E, T, K / kell 17-21
Eeldus: eelnev elektri- või automaatikaalane töökogemus
Kursuse maht: 80 akadeemilist tundi
Koolitaja: Uno Sutermäe

Õppekava

Koolitajate kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus on kirjeldatud õppekavades.

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise tingimused.

Kursusel osaleja isikuandmete kogumise aluseks on haridus- ja teadusministri määrused 18.09.2013 nr 33 ja 19.06.2015 nr 27. Kursusel osalemise avalduse esitamisega (nii veebivormi kui ka suuliselt kohapeal, telefoni ja e-posti teel) kinnitate, et lubate enda andmeid edastada Haridus- ja Teadusministeeriumile statistika tegemiseks ja kasutada tagasisideküsitluste läbiviimiseks.

Täiendav informatsioon:

Helen Lepp
täiendusõppe spetsialist
telefon: 5558 0285
e-mail: koolitus@ehituskool.ee / helen.lepp@ehituskool.ee

Logo_ESF.jpg
Kõik meie kursused toimuvad eesti keeles. Venekeelseid kursusi pole meil võimalik pakkuda.

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile