Tallinna Ehituskooli digiõpe Meiler Tallinna Ehituskool ÕIS Tallinna Ehituskooli blogi Tallinna Ehituskool Instagrammis Tallinna Ehituskool Facebookis Tallinna Ehituskool Youtube's

VÕTA

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine)

 

VÕTA –t saab kasutada

·         poolejäänud õpingute jätkamisel

·         õppekava vahetamisel

·         kutse andmisel

 

VÕTA võimaldab arvestada

·         varem õppeasutustes sooritatud õpinguid

·         täiendkoolituses või iseseisvalt õpitut

·         töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi

 

VÕTA taotlemine

·        enne taotlemist tuleb kindlasti tutvuda õppekavaga millel õpid või asud õppima. Igal moodulil on õpiväljundid, mis õppe lõppedes saavutatakse. Kui oled nendega tutvunud ja tead, et Sinu varasemad teadmised ja oskused lubavad Sul antud väljundeid täita, siis saad esitada VÕTA taotluse (ÕIS-is).

·        varasemate õpingute arvestamiseks on vaja kindlasti sellekohast dokumenti (õpitulemuste tõend eelmisest koolist, lõputunnistus vm). Tõendit on vaja ka täiendkoolitusest omandatud teadmiste ja oskuste ülekandmiseks.

·        töökogemuse arvestamiseks on vajalik eneseanalüüs, mille käigus pead kirjeldama ja suutma tõestada, mida ja kuidas töötamise käigus õppisid. Lisa taotlusele kõik olemasolevad dokumendid, mis tõestavad töötamist (tööleping, läbitud täiendkoolitused jm).

 

VÕTA kord õppekorralduseeskirjas.

Täpsema info saamiseks vaata: VÕTA visuaalne teejuht

 

 

LISAINFORMATSIOON:

Ülle Murumets

Õppesekretär

telefon: 6519044 / 55580281

e-mail: kool@ehituskool.ee

,,

Suurt ehitist ei saa luua nõrgale vundamendile